เทศบาลตำบลสงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 106
camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลสงเปลือยได้เข้าร่วม โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ OTOP และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนกาฬสินธุ์(Start Up Aged and Teens Kalasin)... [18 ตุลาคม 2564]
ให้ความช่วยเหลือวาตภัย เมื่อวันที่ 1 ต.ค.64 บ้านเลข15 ม.12 ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ [15 ตุลาคม 2564]
โครงการพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุ สู่ OTOP และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางอนนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนของจังหวัดกาฬสินธุ์ [20 กันยายน 2564]
กองสัวสดิการและสังคมพร้อมคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน อสม. และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนร่วมกับเทศบาลตำบลสงเปลือย ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่กลุ่มเปราะบางในเขตตำบลสงเปลือย [1 กันยายน 2564]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
ช่องทางการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลสงเปลือย ปี 2564 สำหรับบุคลภายนอก

ประกาศเจตนารมณ์“เทศบาลตำบลสงเปลือย สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2564 ”


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลสงเปลือยได้เข้าร่วม โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ OTOP และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนกาฬสินธุ์(Start Up Aged and Teens Kalasin)... [18 ตุลาคม 2564]
ให้ความช่วยเหลือวาตภัย เมื่อวันที่ 1 ต.ค.64 บ้านเลข15 ม.12 ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ [15 ตุลาคม 2564]
โครงการพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุ สู่ OTOP และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางอนนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนของจังหวัดกาฬสินธุ์ [20 กันยายน 2564]
กองสัวสดิการและสังคมพร้อมคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน อสม. และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนร่วมกับเทศบาลตำบลสงเปลือย ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่กลุ่มเปราะบางในเขตตำบลสงเปลือย [1 กันยายน 2564]
 
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ