info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองแสง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาวี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนจราบ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 12
play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแอลฟัสท์ติกคอนกรีตสายรอบบ้านกุดบอดหมู่ 4 (นายสีเทียน พลกล่า-หอประปา) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแอลฟัสท์ติกคอนกรีตสายโคกอุ้มฟ้า (ข้างวัดบ้านหนองแสง - หมู่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176 |
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแอลฟัสท์ติกคอนกรีตสายรอบบ้าน หมู่ที่ 10 บ้านอุดมศิลป์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
insert_drive_file เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงแอลฟัสท์ติกคอนกรีตสายรอบบ้าน ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงแอลฟัสท์ติกคอนกรีตสายรอบบ้าน ม.10 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำพะยัง (สายบ้านอุดมศิลป์ -บ้านม่วงไข่) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189 |
insert_drive_file โครงการซ่อมแซมถนนดินเข้่าพื้นที่การเกษตร จำนวน 2 สาย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยหินกอง) หมู่ที่ 3 บ้านหนองย่าโยน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนาหนองหอย) หมู่ที่ 14 บ้านดอนเจ้าปู่ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยเตรียม) หมู่ที่ 3 บ้านหนองย่าโยน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านดอนเจ้าปู่ (สานหนองกกโพธิ์) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านดอนเจ้าปู่ (สายนาเหล่า) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชนิด คสล.หมู่ที่ 4 บ้านกุดบอด (หน้าบ้านนายเชิญ อุดรทักษ์) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านนาคำ (นาผู้ใหญ่เฉลียว ศรีหาตา) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านกุดบอด (สายนาขี้มด) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14 บ้านดอนเจ้าปู่(สายโพนกกพร้าว) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดมีฝาปิด คสล.หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสง (บ้านนายพานทอง โคตรพัฒน์) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดมีฝาปิด คสล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชนิดมีฝาปิด คสล.หมู่ที่ 4 บ้านกุดบอด poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
1 - 20 (ทั้งหมด 77 รายการ) 1 2 3 4
ผู้บริหาร-สภา
ผู้บริหารองค์กร
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช