เทศบาลตำบลสงเปลือย contact_mail ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านนาวี หมู่ที่ 7 ตำบลสงเปลือย เทศบาลตำบลสงเปล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
photo โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายนาเหล่า หมู่ที่ 14 บ้านดอนเจ้าปู่ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 471
photo โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายนาขี้มด หมู่ที่ 4 บ้านกุดบอด poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 418
photo โครงการกก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายห้วยจารย์พิมพ์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 352
find_in_page โครงการปรับปรุงแอสฟัลท์คอนกรีดสายบ้านนายสาทร แคล่วคล่อง-บ้านนางเพ็นณี แคล่วคล่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายหลังโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ -สะพานลอดเหลี่ยมห้วยสายปุ่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายภูซัน หมู่ที่ 7 บ้านนาวี poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดอนสวรรค์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านหนองตากไห ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแอลฟัสท์ติกคอนกรีตสายรอบบ้าน หมู่ที่ 10 บ้านอุดมศิลป์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 368
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแอลฟัสท์ติกคอนกรีตสายโคกอุ้มฟ้า (ข้างวัดบ้านหนองแสง - หมู่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 382
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแอลฟัสท์ติกคอนกรีตสายรอบบ้านกุดบอดหมู่ 4 (นายสีเทียน พลกล่า-หอประปา) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 350
insert_drive_file เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงแอลฟัสท์ติกคอนกรีตสายรอบบ้าน ม.10 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
insert_drive_file เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงแอลฟัสท์ติกคอนกรีตสายรอบบ้าน ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321
insert_drive_file โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำพะยัง (สายบ้านอุดมศิลป์ -บ้านม่วงไข่) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยเตรียม) หมู่ที่ 3 บ้านหนองย่าโยน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 339
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนาหนองหอย) หมู่ที่ 14 บ้านดอนเจ้าปู่ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยหินกอง) หมู่ที่ 3 บ้านหนองย่าโยน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
insert_drive_file โครงการซ่อมแซมถนนดินเข้่าพื้นที่การเกษตร จำนวน 2 สาย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 328
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านดอนเจ้าปู่ (สายนาเหล่า) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
1 - 20 (ทั้งหมด 86 รายการ) 1 2 3 4 5