เทศบาลตำบลสงเปลือย contact_mail ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มากตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านนาวี หมู่ที่ 7 ตำบลสงเปลือย เทศบาลตำบลสงเปล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายนาเหล่า หมู่ที่ 14 บ้านดอนเจ้าปู่ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 379
photo โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายนาขี้มด หมู่ที่ 4 บ้านกุดบอด poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
photo โครงการกก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายห้วยจารย์พิมพ์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองแสง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
find_in_page โครงการปรับปรุงแอสฟัลท์คอนกรีดสายบ้านนายสาทร แคล่วคล่อง-บ้านนางเพ็นณี แคล่วคล่อง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายหลังโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ -สะพานลอดเหลี่ยมห้วยสายปุ่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายภูซัน หมู่ที่ 7 บ้านนาวี poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดอนสวรรค์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านหนองตากไห ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแอลฟัสท์ติกคอนกรีตสายรอบบ้าน หมู่ที่ 10 บ้านอุดมศิลป์ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 325
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแอลฟัสท์ติกคอนกรีตสายโคกอุ้มฟ้า (ข้างวัดบ้านหนองแสง - หมู่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแอลฟัสท์ติกคอนกรีตสายรอบบ้านกุดบอดหมู่ 4 (นายสีเทียน พลกล่า-หอประปา) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
insert_drive_file เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงแอลฟัสท์ติกคอนกรีตสายรอบบ้าน ม.10 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
insert_drive_file เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงแอลฟัสท์ติกคอนกรีตสายรอบบ้าน ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 290
insert_drive_file โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำพะยัง (สายบ้านอุดมศิลป์ -บ้านม่วงไข่) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยเตรียม) หมู่ที่ 3 บ้านหนองย่าโยน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายนาหนองหอย) หมู่ที่ 14 บ้านดอนเจ้าปู่ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายห้วยหินกอง) หมู่ที่ 3 บ้านหนองย่าโยน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 320
insert_drive_file โครงการซ่อมแซมถนนดินเข้่าพื้นที่การเกษตร จำนวน 2 สาย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านดอนเจ้าปู่ (สายนาเหล่า) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313
1 - 20 (ทั้งหมด 86 รายการ) 1 2 3 4 5