เทศบาลตำบลสงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชันษา 65 ปี 4 กรกฎาคม 2565 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน... [4 กรกฎาคม 2565]
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 อำนวยการโดยท่านนายกเทศมนตรี ตำบลสงเปลือย นายประสพ คนซื่อ มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรี นายแอ้ นามแสง พร้อมทั้ง ปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย นายอังคราสิทธิ์ สุกใส และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่... [29 มิถุนายน 2565]
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 กองการศึกษา เทศบาลตำบลสงเปลือย โดยคุณครูใจสมร อุทโท พร้อมคณะเครือข่ายครู ศพด.อำเภอเขาวง มอบสิ่งของให้กำลังใจ ช่วยเหลือเพื่อนยามยากบ้านไฟไหม้ ที่บ้านโคกมะลิ ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง... [29 มิถุนายน 2565]
กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 25/2565 "เตือนประชาชนช่วงนี้ระวังป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน แนะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" [27 มิถุนายน 2565]
องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดในที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลกได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติดที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติ... [27 มิถุนายน 2565]
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. พนักงานข้าราชการเทศบาลตำบลสงเปลือย เข้าตรวจแผนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 (Local Performance Assessment : LPA) เขตอำเภอนาคูและอำเภอเขาวง ณ เทศบาลตำบลกุดสิม อ.เขาวง... [24 มิถุนายน 2565]
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14.50 น. นายอังคราสิทธิ์ สุกใส ปลัดเทศบาลตำบลสงเปลือย พร้อมทั้งพนักงานเทศบาล เยี่ยมนายไหล คนซื่อ สมาชิกอปพร.เทศบาลตำบลสงเปลือย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัว [23 มิถุนายน 2565]
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสงเปลือย ผู้นำชุมชมและพร้อมทั้งประชาชนที่สนใจ ได้เข้าร่วมเวทีประชุมชี้แจงนโยบายสาธารณะวาระกาฬสินธุ์เมืองสีเขียวอัจฉริยะ(Kalasin Smart Green City) โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม... [23 มิถุนายน 2565]
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. อำนวยการโดยนายประสพ คนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย ให้ทีมงานเทศบาลลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณ ร.ร.ชุมชนกุดบอดฯ ดำเนินการเรียบร้อย [23 มิถุนายน 2565]
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลสงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมโครงการ เรื่องการรับเงินอุดหนุนโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565... [23 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 - 10 (ทั้งหมด 205 รายการ)