info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองแสง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาวี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนจราบ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 116
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันพุธ ที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสงเปลือย อำนวยการโดยนายประสพ คนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนและบุคลากรทางการเเพทย์ ที่มารับฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับวันนี้ ณ... [26 มกราคม 2565]
วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. อำนวยการโดย นายประสพ คนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย มอบให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่างประปา ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 จุด ที่สะพานลำพังยัง เสร็จเรียบร้อยค่ะ ต.สงเปลือย... [25 มกราคม 2565]
วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. อำนวยการโดย นายประสพ คนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย มอบให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่างประปา ลงพื้นที่ซ่อมเครื่องปั๊มน้ำประปา จำนวน 1 จุด ที่รพ.สต.บ้านกุดบอด... [24 มกราคม 2565]
วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ อำนวยการโดยนายกเทศมนตรี นายประสพ คนซื่อ พร้อมทั้งพนักงานเทศบาลได้ทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับสถานที่ราชการ [24 มกราคม 2565]
โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.ใหม่) เขตอำเภอเขาวง วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาฬสินธุ์... [19 มกราคม 2565]
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสงเปลือย ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ อำนวยการโดยนายประสพ คนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย... [14 มกราคม 2565]
วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. อำนวยการโดย นายประสพ คนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย มอบให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่างประปา ลงพื้นที่ซ่อมท่อน้ำประปา หมู่ที่10และหมู่14 ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ [12 มกราคม 2565]
วันอังคาร ที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. อำนวยการโดย นายประสพ คนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย มอบให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่างประปา ลงพื้นที่ซ่อมท่อน้ำประปา หมู่ที่4 ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ [12 มกราคม 2565]
เวลา 10.00 น. กองสวัสดิการร่วมกับสภาเด็กตำบลสงเปลือย ลงพื้นที่สอบเคสเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม กรณีเด็กครอบครัวแตกแยก ด.ช.ภาคภูมิ ชาญศรี หมู่5 บ้านดอนฮูฮา ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ [6 มกราคม 2565]
เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. ( วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ) นายประสพ คนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับมอบนมพร้อมดื่ม จากบริษัทดัชมิลล์ จำกัด... [6 มกราคม 2565]
1 - 10 (ทั้งหมด 146 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ผู้บริหาร-สภา
ผู้บริหารองค์กร
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช