messager
 
เทศบาลตำบลสงเปลือย contact_mail ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 12
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำประมวลจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 24
แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 17
รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 37
คำสั่งเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 48
จดหมายข่าวประจำเดือน ก.พ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 30
แนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 36
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1