เทศบาลตำบลสงเปลือย contact_mail ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่องขอขยายกำหนดเวลาดำเนินตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo ประชาสัมพันธ์ งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสำหรับการเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ขอขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file มาตรการในการป้องปราบการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศเทศบาล เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
photo ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
find_in_page 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันรักต้นไม้แห่งชาติ หรือ "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" (National Annual Tree Care Day) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ PVC เพื่อขยายเขตส่งน้ำประปาภายในพื้นที่ตำบลสงเปลือย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศเทศบาล เรื่อง ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศเทศบาล เรื่องประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2567-2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file แจ้งคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
1 - 20 (ทั้งหมด 192 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10