เทศบาลตำบลสงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 97
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file ประกาศเทสบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง แต่งตั้งให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
photo สำหรับสัตวแพทย์ เกษตรกร หรือประชาชนทั่วไป ที่ต้องการจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) รายงานการเกิดโรค และข้อมูลทางระบา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
photo ขอเชิญเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลสงเปลือย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับบุคคลภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
photo ช่องทางการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลสงเปลือย ปี 2564 สำหรับบุคคลภายนอก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี (แบบ ผ.ถ.4/4) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย (แบบ ผ.ถ.4/5) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสงเปลือย เขตเลือกตั้งที่ 1 (แบบ ส.ถ.4/4) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสงเปลือย เขตเลือกตั้งที่ 1 (แบบ ส.ถ.4/5)
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] [ไฟล์12]
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสงเปลือย เขตเลือกตั้งที่ 2 (แบบ ส.ถ.4/4) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file ประกาศ ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสงเปลือย เขตเลือกตั้งที่ 2 (แบบ ส.ถ.4/5) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] [ไฟล์12] [ไฟล์13] [ไฟล์14]
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง กำหนดเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสงเปลือยกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสงเปลือย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97 |
insert_drive_file ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาเทศบาลตำบลสงเปลือย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10]
1 - 20 (ทั้งหมด 51 รายการ) 1 2 3