messager
 
เทศบาลตำบลสงเปลือย contact_mail ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
play_arrow รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามและประเมินผลแผน พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
รายงานผลการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประกาศเทศบาล เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
การรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาและผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก ห้วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ห้วงระหว่าง 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย ไตรมาส2 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 325
รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า ประจำปี 2563 หลักสูตรการทำธุง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 376
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1