เทศบาลตำบลสงเปลือย contact_mail ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) แก้ไข ครั้งที่1/2566 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพัฒนาความมั่นคง การพัฒนาระบบบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) แก้ไข ครั้งที่1/2566 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) แก้ไข ครั้งที่1/2566 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านคนและสังคม ศิลปะพวัฒนธรรม จารีตประเพณี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) แก้ไข ครั้งที่1/2566 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการเกินศักยภาพ แบบ ผ 02/2
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) แก้ไข ครั้งที่1/2566 ยุทธศาสตร์เทศบาลที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ,ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ด้านสิ่งแวดล้อม,ความสงบภายใน,ระบบบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ด้านเศรษฐกิจ,สังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (โครงการเกินศักยภาพ) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลสงเปลือย poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
find_in_page แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2