messager
 
เทศบาลตำบลสงเปลือย contact_mail ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
play_arrow คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการจัดทำคำของบประมาณ อปท (ฺฺฺฺBBL) โดยสำนักงบประมาณ
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
คู่มือปฎิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสงเปลือย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261
การตรวจสอบการคลัง-การเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
คู่มือปฏิบัติงานท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
ข้อตกลงการปกิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336
คุ๋มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1