info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองแสง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาวี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนจราบ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 30
play_arrow รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสงเปลือย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
ผู้บริหาร-สภา
ผู้บริหารองค์กร
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช