info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 28
สภาวัฒนธรรมตำบลสงเปลือย ร่วมกับเทศบาลตำบลสงเปลือย กำหนดจัดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน และประชาชนเห็นคุณค่าในสิ่งที่ดีงามของศิลปวัฒนธรรมไทยและมีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรมส่งเสริมประเพณีลอยกระทง อันเป็นการส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์ไทย อีกทั้งเป็นการปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย ภูมิใจในวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ีดีงาม ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ สระน้ำหนองแสง
ผู้โพส : admin
ผู้บริหาร/สภา