เทศบาลตำบลสงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 152
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุ สู่ OTOP และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางอนนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนของจังหวัดกาฬสินธุ์ [20 กันยายน 2564]
กองสัวสดิการและสังคมพร้อมคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน อสม. และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนร่วมกับเทศบาลตำบลสงเปลือย ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่กลุ่มเปราะบางในเขตตำบลสงเปลือย [1 กันยายน 2564]
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลสงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ เรื่องขอความร่วมมือสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม (กรณีเร่งด่วน)... [27 สิงหาคม 2564]
กองสวัสดิการทางสังคม พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดทำโครงการผู้สูงวัยฟันดี ประจำปี 2564 และโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้สูงวัยภูไทสงเปลือย ประจำปี 2564 ... [11 สิงหาคม 2564]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์

play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
ช่องทางการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลสงเปลือย ปี 2564 สำหรับบุคลภายนอก

ประกาศเจตนารมณ์“เทศบาลตำบลสงเปลือย สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2564 ”


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุ สู่ OTOP และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางอนนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนของจังหวัดกาฬสินธุ์ [20 กันยายน 2564]
กองสัวสดิการและสังคมพร้อมคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน อสม. และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนร่วมกับเทศบาลตำบลสงเปลือย ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่กลุ่มเปราะบางในเขตตำบลสงเปลือย [1 กันยายน 2564]
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลสงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ เรื่องขอความร่วมมือสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม (กรณีเร่งด่วน)... [27 สิงหาคม 2564]
กองสวัสดิการทางสังคม พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ได้จัดทำโครงการผู้สูงวัยฟันดี ประจำปี 2564 และโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้สูงวัยภูไทสงเปลือย ประจำปี 2564 ... [11 สิงหาคม 2564]
 
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ