info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สงเปลือย
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองแสง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านนาวี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนจราบ
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 71
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประการหยุดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสงเปลือย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
แจ้งเวียนคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ (ฉบับที่41) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14

play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview6
thumb_up facebook
ประกาศเจตนารมณ์“เทศบาลตำบลสงเปลือย สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2564 ” รอปรับปรุง
ช่องทางการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลสงเปลือย ปี 2564 สำหรับบุคลภายนอก รอปรับปรุง
facebook
ประกาศเจตนารมณ์“เทศบาลตำบลสงเปลือย สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 2564 ”

รอปรับปรุง
ช่องทางการเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลสงเปลือย ปี 2564 สำหรับบุคลภายนอก

รอปรับปรุง
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
ผู้บริหาร-สภา
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
นายประสพ คนซื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย
โทร : 084-9567748
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันพุธ ที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสงเปลือย อำนวยการโดยนายประสพ คนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนและบุคลากรทางการเเพทย์ ที่มารับฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับวันนี้ ณ... [26 มกราคม 2565]
วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. อำนวยการโดย นายประสพ คนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย มอบให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่างประปา ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 จุด ที่สะพานลำพังยัง เสร็จเรียบร้อยค่ะ ต.สงเปลือย... [25 มกราคม 2565]
วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. อำนวยการโดย นายประสพ คนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลสงเปลือย มอบให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และช่างประปา ลงพื้นที่ซ่อมเครื่องปั๊มน้ำประปา จำนวน 1 จุด ที่รพ.สต.บ้านกุดบอด... [24 มกราคม 2565]
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมฯ


ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ