ชื่อเรื่อง : จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 265 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง