ชื่อเรื่อง : จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง