ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง