ชื่อเรื่อง : จ้างค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองแขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ืที่เกี่ยวข้องตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง