ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง