ชื่อเรื่อง : จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถยนต์บรรทุกน้ำฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง