ชื่อเรื่อง : จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รถยนต์บรรทุกขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง