ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดอนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง