ชื่อเรื่อง : จ้างค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เดกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง