ชื่อเรื่อง : จ้างค่าอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง