ชื่อเรื่อง : ซื้อค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านนาวี ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง