ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สาย ที่ดินนายภักดี ทะรังศรี - สะพานลอดเหลี่ยมห้วยจารย์พิมพ์ โดยวิธีคัดเลือก