ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน สายนาคลอง หมู่ที่ 14 บ้านดอนไม้คุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง