ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร่้างถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน สายนาขี้มด หมู่ที่ 4 บ้านกุดบอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง