ชื่อเรื่อง : ซื้อค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนกุดบอดวิทยาเสริม ประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง