ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเปลื่ยนกรวดกรวด / ทรายกรอง ประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านนาวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง