ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการบุคคลให้ปฎิบัติงานในตำแหน่งคนงานทั่วไป ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง