ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิชาการ ตำแหน่งนักว
รายละเอียด : ตามที่เทศบาลตำบลสงเปลือย ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา โดยได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน - 18 กรกฏาคม 2565 นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลารับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ชื่อไฟล์ : YcgMtwaWed100737.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้