ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจ
รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลสงเปลือย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา โดยให้ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ 29 มิถุนายน -วันจันทร์ที่ 18 กรกฏาคม 2565 ในวัน เวลา ราชการ ณ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด สำนักงานเทศบาลตำบลสงเปลือย
ชื่อไฟล์ : xHeFBSYTue105100.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้