ชื่อเรื่อง : คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : IMAjvfeWed94456.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้