ชื่อเรื่อง : ซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาเคมีพ่นกำจัดตัวแก่ยุงลาย/ทรายอะเบท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง